Spring naar content

Steen voor steen de stad, transformeren, zodat ze voor iedereen en altijd toegankelijk en betaalbaar wordt.

wat?

Fair Ground Brussels wil een stad bouwen die voor altijd betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen.

Wij kopen ruimte om mensen met een laag inkomen in staat te stellen een waardige, betaalbare en duurzame woning te bezitten of te huren.

Wij bestrijden dakloosheid door huisvesting te bieden aan de meest kwetsbare mensen, die zullen worden ondersteund bij hun reïntegratieproject.

Wij creëren gemeenschapsvoorzieningen voor sociale, culturele en sociaal-economische initiatieven.

Waarom is het belangrijk ?

Het probleem van de betaalbare stad

De Europese steden hebben te kampen met een gemeenschappelijk probleem: stijgende vastgoedprijzen. De kloof tussen de gezinsinkomens en de kost van het wonen wordt steeds groter. Het recht op wonen mag dan wel vastgelegd zijn in de grondwet, wonen in Brussel wordt ontoegankelijk voor een steeds groeiend deel van de bevolking.

50.000

ishoudens wachten op sociale huisvesting

200

 sociale woningen per jaar gebouwd

1.200 €

Gemiddeld salaris in Brussel

800 €

Gemiddelde huur in Brussel

hoe?

Grondbezit gemeenschappelijk maken

Om ervoor te zorgen dat de door de coöperatie verworven eigendommen voor altijd betaalbaar blijven, onttrekt Fair Ground de grond aan de markt. Hoe doen we dat? Volgens deze twee principes: