Spring naar content

Investerendeelnemen aan de ontwikkeling van de coöperatie.

Investeren in de coöperatie

Alvorens te investeren, dient u deze informatienota te lezen.
Om lid te worden van Fairground Brussels volstaat het om een aandeel in de coöperatie te kopen voor 25 euro. Of u nu één of meer aandelen neemt, u wordt coöperant en kunt op dezelfde manier als alle andere coöperanten deelnemen aan de beslissingen van de coöperatie.
Bij Fair Ground Brussels is het één persoon, één stem.
We hebben momenteel 63 Fairgrounders.

Alvorens te investeren, moet u deze informatieve nota lezen.

Illus fairground-06

vanaf 25 euros

Sympathisanten-aandelen geven geen recht op dividend en kunnen alleen worden terugbetaald als de terugbetaling de coöperatie niet in gevaar brengt.

Illus fairground-05

vanaf 1000 euros

Aandelen van type C hebben een maximumdividend van 2% bruto. Een dividend kan alleen worden uitgekeerd als het boekjaar positief is.

Aandelen van type C kunnen alleen worden terugbetaald als de terugbetaling de coöperatie niet in gevaar brengt.

Illus fairground-04

Obligaties

Obligaties met een looptijd van 10 jaar of meer; het is ook mogelijk om ons geld te lenen tegen een vaste rentevoet en met een vaste looptijd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

LOGO label_finance_solidaire_web (3) (1)

De aandelen van klasse C (investeerders) en D (supporters), uitgegeven door Fair Ground Brussels SC, hebben het label Solidaire Financiering gekregen. Het label certificeert activiteiten te financieren die sociale en/of milieuvoordelen opleveren. Het label garandeert ook dat de belegger transparante en volledige informatie over hen zal ontvangen. Voor meer informatie over het financiële product, nodigen wij u uit de hier beschikbare informatienota  te raadplegen. Voor meer informatie over het label, ga naar Label Finance solidaire